1-KİŞİSEL GELİŞİM (İnsan Unsurunun Geliştirilmesi)

İşadamlarının ve istihdam ettikleri elemanlarının kişisel donanımlarını artırmak, onların sanayiinin ve ticaretin tüm fonksiyonları bakımından daha olumlu ve verimli insanlar haline gelmesine katkıda bulunmak.İç derinliği olan, kişisel ve mesleki açıdan yetişmiş, dayanışma nosyonuna sahip nitelikli bir insan topluluğunun ortaya çıkmasına katkıda bulunmak.

2-KURUMSAL GELİŞİM (İş Ve İşleyiş Sistemlerinin Geliştirilmesi)

Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin iş ve işleyiş sistemlerinin geliştirilmesine; insan, bilgi, para unsurlarının denge ve uyum içinde daha iyi sevk ve idare edilerek, toplum kalite standardının yakalanmasına katkıda bulunmak.

Grup ruhunun gelişmesini sağlayarak, kişilerin üstünde, kurumsal yapıların öne çıkmasını destekleyerek, yönlendirmek ve böylece daha köklü müesseselerin ortaya çıkmasına katkıda bulunmak.

3-SEKTÖREL GELİŞİM (Piyasanın Geliştirilmesi)

Tüm sektörler için, iç ve dış pazarların-piyasaların artırılmasına, geliştirilmesine,üreticiden tüketiciye, satıcıdan-alıcıya uzanan yolların açılmasına;üyelerimiz için, uygun şartlarda iş yapabilecekleri ortamların oluşturulmasına, geliştirilmesine katkıda bulunmak.

Sektörler arasında iletişim kurarak ülke ekonomisinin sektörel bazdaki makro dengelerin sıhhatli bir tarzda oluşması için gerekli çalışmaları yapmak. Dünya ölçeğinde gelişen gerileyen sektörler ile ilgili çalışma yaparak bu bilgi ve araştırma sonuçlarını üyelerine ve ülke insanına duyurmak.

4-KÜLTÜREL GELİŞİM (Değer Ölçülerinin Geliştirilmesi)

İş dünyasının yatay ve dikey boyutlardaki tüm kesimlerini kuşatan geniş bir yelpaze içinde; kişisel, kurumsal, toplumsal, evrensel düzeydeki tüm kazançları ve kayıpları aynı eksen üzerinde ele alan bir anlayışla, toplumumuzun geçmişten bugüne getirdiği kültürel manevi değerlerle beslenmiş, ortak bir iş ahlakının ve örnek bir iş adamı yahut işletme modelinin oluşmasına, gelişmesine katkıda bulunmak.

5-TOPLUMSAL GELİŞİM (Ülkenin Ve Toplumun Kalkınması)

Kişilerin ve kurumların kazanması ve kalkınması ile birlikte ülkemizin ve toplumumuzun da sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik, bilimsel,ve teknolojik yönlerden kazanması ve kalkınmasına; daha mutlu, müreffeh daha güçlü ve muteber bir ülke düzeyine çıkmasına katkıda bulunmak.

İŞTİRAKLERİMİZ

FİRMA REHBERİ

BAYBURT AKADEMİ

BAŞKAN'IN MESAJI

Değerli Hemşehrilerim; Devamı >>>

Rekabet Avantajları

BAYBURT'UN REKABET AVANTAJLARI

2015 Yılında Bayburt Ar-Ge Grubu ile birlikte hazırlanan çalışmaya ulaşmak için tıklayınız>>>

Çalışmayla ilgili veri güncellemesi devam etmektedir.

PROJELERİMİZ

- Organik Tarım Projesi >>>

- Bayburt Müslüman Dilendirmezler Cemiyeti Nizamnamesi >>>

- Her Eve Ceviz Fidanı >>>

- Bayburt Ekonomik Kalkınma Sempozyumu >>>

- 50 Haneye 50 Koyun Projesi >>>

BAYBURT RAPORU

2015 Yılında Bayburt Ar-Ge Grubu tarafından hazırlanan raporun veri güncelleme çalışmaları devam etmektedir. Çalışma İçin Tıklayın>>>